Rycina opublikowana w 1863 roku w czasopiśmie "Tygodnik Ilustrowany", t. 7, nr 183, s. 117, udostępniona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.