Litografia z drugiej ćwierci XIX wieku wydana przez Lith. Inst. von. L. Sachse & Co.