Miedzioryt z 1804 roku.  Rycina z tomu: F. Karpińskiego "Dzieła wierszem i prozą", wydanego w Warszawie w 1806 roku.