Miedzioryt punktowany opublikowany w tomie F. Karpińskiego "Dzieła wierszem i prozą", wydanym we Wrocławiu w 1826 roku.