Litografia wydana przed 1850 rokiem w Wilnie w Lithografii Przybylskiego.