Fotografia zamieszczona w 1939 roku w "Życiu Lekarskim", nr 2, s. 32.