Fotografia opublikowana w 1927 roku w „Przewodniku Katolickim”, nr 11, s. 149.