Rycina zamieszczona w książce "Dzielnica staromiejska w Warszawie : szkice historyczno-obyczajowe Franciszka Maksymiljana Sobieszczańskiego" wydanej w Warszawie około 1920 r.