Rycina według wzoru Franciszka Tegazzo opublikowana w 1878 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr. 128 s. 353.