Fotografia opublikowana w 1904 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 3, s. 48.