Franciszek Piekosiński "Herbarz szlachty witebskiej." (strona tytułowa)