Franciszek Piekosiński "O powstaniu społeczeństwa polskiego w wiekach średnich i jego pierwotnym ustroju" (strona tytułowa)