Franciszek Piekosiński "O sądach wyższych prawa niemieckiego w Polsce wieków średnich" (strona tytułowa)