Franciszek Piekosiński "O źródłach heraldyki ruskiej" (strona tytułowa)