Franciszek Piekosiński "Pieczęcie polskie wieków średnich. Cz. 1, Doba piastowska" (strona tytułowa)