Franciszek Piekosiński "Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych" (strona tytułowa)