Franciszek Piekosiński "Rycerstwo polskie wieków średnich. T. 3, Obejmuje rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej" (strona tytułowa)