Franciszek Piekosiński "Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskiem króla Kazimierza Wielkiego" (strona tytułowa)