Franciszek Piekosiński "Zdobycze szlachty polskiej w dziedzinie prawa publicznego w wieku XV" (strona tytułowa)