Rycina według fotografii A. Sumowskiego,  opublikowana w 1885 r. w pismie „Kłosy”, nr 1061, s. 273.