Fotografia opublikowana w 1932 roku w gazecie "Legjon", nr 9-10, s. 52.