Fotografia upublikowana w 1916 roku w tygodniku "Świat", R. 11, nr 19, s. 4.