Franciszek Salezy Jezierski "Wzmianka krótka o ziednoczeniu Xięstwa Litewskiego z Krolestwem Polskim w duchu wolnosci i rownosci" (strona tytułowa)