Miniatura wykonana gwaszem w 1803 roku nieznanego autota.