Drzeworyt opublikowany w 1860 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 53, s. 493.