Fotografia sytuacyjna w atelier wykonana w Poznaniu.