Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w latach 1928-1938. Zdjęcie nr 13 z serii  "L'Afrique qui disparaît".