Ilustracja według wzoru Walerego Rzzewuskiego z około 1863 roku.