Grafika Petera Schenka (1660-1713) z pierwszej dekady XVIII wieku.