Litografia z 1837 roku wywana w Warszawie w Lit. Bułkowskiego i Komp.