Rycina z księgi Władysława Aleksandra Łubieńskiego "Swiat we wszystkich swoich częsciach [...]"  wydanej po 12 VII 1741 r.  we Wrocławiu w drukarnii Towarzystwa Jezusowego.