Miedzioryt prawdopodobnie Johanna Christopha Sysanga,  wykonany przed 1757 rokiem.