Fotografia wykonana w 1935 roku przez Stanisława Brzozowskiego.