Obraz z 1844 roku.  Obraz znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.