Fragment strony tytułowej jednego z numerów pisma redagowanego przez Stanisława Rossowskiego.