Urodził się 11 października 1962 r. w Poddębicach. W 1981 r. ukończył Liceum Lotnicze, a następnie rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W 1985 r. ukończył WOSL, został promowany na stopień podporucznika i otrzymał tytuł pilota. Po promocji został przydzielony do 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego w Mirosławcu na stanowisko pilota, gdzie służył do 1986 r. W tym czasie wykonywał loty na samolotach Lim-6. W roku następnym został skierowany do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego (plmb) w Świdwinie, gdzie zdobywał doświadczenie lotnicze wykonując loty na samolotach Su-22 i TS-11. W 40. plmb pełnił obowiązki na stanowiskach od st. pilota poprzez dowódcę klucza lotniczego, nawigatora eskadry, zastępcę dowódcy eskadry, do dowódcy eskadry włącznie. W 1989 r. uzyskał 1 klasę pilota wojskowego w lotnictwie myśliwsko - bombowym, a w 1991 r. został wyróżniony tytułem pilota Roku 40. plmb. W latach 1993-95 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po jej ukończeniu został skierowany do Szefostwa Lotnictwa w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, gdzie w latach 1995 - 2000 zajmował stanowiska: st. inspektora Oddziału Nawigacji, st. inspektora Oddziału Szkolenia, a następnie st. specjalisty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych. W tym czasie, (1998 r.) ukończył również kurs International Staff Officers Orientation Course (ISOOC) w Holenderskiej Akademii Obrony w Hadze. W styczniu 2001 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a następnie w listopadzie 2002 r. na stanowisko Dowódcy 31. Bazy Lotniczej w Krzesinach. W dowód uznania za perfekcyjne zabezpieczenie ćwiczenia pk. "NATO Air Meet - 2003" oraz wzorowe wykonanie zadań szkoleniowych w 2003 r. Minister Obrony Narodowej nadał dowodzonej przez płk Andrzeja BŁASIKA 31. Bazie Lotniczej tytuł  "Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP". W marcu 2004 r. objął stanowisko Szefa Oddziału Zastosowania Bojowego w Szefostwie Wojsk Lotniczych SP., następnie w maju 2004 roku został skierowany na studia w Szkole Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air War Collage). Po ich ukończeniu Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Miesiąc później, w dniu 15 sierpnia Prezydent RP wręczył mu nominację na stopień generała brygady. 15 stycznia 2007 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej, gen. Błasik został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W dniu 19 kwietnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała dywizji a Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pan Lech Kaczyński wręczył mu nominację na stanowisko Dowódcy Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 roku został awansowany na stopień generała broni. Zginął w katatsrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 

Generał Andrzej BŁASIK był pilotem klasy Mistrzowskiej z 1500 godzinami nalotu ogólnego, w tym 560 godzinami na samolocie Su-22. Na tym typie samolotu oraz na samolocie TS-11 ISKRA posiadał uprawnienia instruktorskie do szkolenia we wszystkich warunkach atmosferycznych. Był czynnym pilotem, wykonywał loty głównie na samolotach Jak-40, a w swojej karierze zasiadał również za sterami samolotów Zlin-42M, PZL-101, Lim-2, Lim-5, Lim-6M oraz uczestniczył w lotach zapoznawczych na wielu typach samolotów eksploatowanych w SP innych państw: Hawk MK-51, Mirrage-2000, T-38C Talon, Tornado IDS, F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, T-50. Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Odznaką tytułu honorowego "Zasłużony pilot wojskowy". Za zasługi i osiągnięcia w służbie odznaczony: Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Legią Zasługi (Legion of Merit) – przyznawanym przez Prezydenta USA. 

Fragment fotografii wykonanej podczas uroczystych ochodów Święta Wojska Polskiego  w 2009 roku. 

Fotografia i nota biograficzna udostępniona przez Ministerstwo Obrony Narodowej.