Gen. bryg. Stanisław Sochaczewski - fot. portretowa.