Generał Edward Rydz-Śmigły w towarzystwie wojewody białostockiego, gen. bryg. Stefana Pasławskiego (obok Rydza-Śmigłego) oraz gen. bryg. Franciszka Kleeberga, dowódcy OK III Grodno (pierwszy z prawej) zwiedza Królewski Zamek Stary.

Fotografia Bolesława Bohatyrewicza.