Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1928-1938.