Gen. Kazimierz Sosnkowski składa wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Rzymie. W drugim rzędzie od prawej: NN, gen. Sosnkowski, poseł RP August Zaleski.