Od lewej: gen. Stanisław Kopański, gen. Kazimierz Sosnkowski.