Fotokopia brytyjskiego dziennika ze zdjęciem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego udającego sie do niewoli, po powstaniu warszawskim.