Gen. Władysław Anders dokonuje inspekcji oddziałów Armii Polskiej w ZSRR. Od lewej: NN, płk. dypl. Lepold Okulicki, gen. Władysław Anders.

Fotografia wykonana przez Czesława Datkę w latach 1941-1942.