Gen. Władysław Anders dokonuje inspekcji oddziałów Armii Polskiej w ZSRR. Na pierwszym planie od lewej: NN, płk. dypl. Lepold Okulicki, NN, gen. Władysław Anders. 1 z prawej gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski.

Fotografia wykonana przez Czesława Datkę w latach 1941-1942.