Na fotografii widoczni od lewej: NN, gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, gen. Władysław Anders.

Autor fotografii: Czesław Datka.