Dowódca Armii Polskiej w ZSRR, gen. Władysław Anders (z prawej), gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko (w środku) oraz przedstawiciele miejscowych władz radzieckich pod pomnikiem Czapajewa.