Fotografia z "Albumu portretów z okresu powstania styczniowego" zebranego przez Walerego Rzewuskiego.