Ilustracja zamieszczona w książce "Szlakiem legionów : z pamiętników Dezyderego Chłapowskiego", wyd. w 1903 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.