Pocztówka ze Lwowa wydana w Krakowie przed 1906 rokiem.