Generał dyw. Henryk Minkiewicz-Odrowąż (na pierwszym planie w środku), dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza w otoczeniu oficerów KOP-u. Widoczny także podpułkownik Tadeusz Munnich ((drugi z prawej).

Fotografia z lat 1924-1929.